Welcome to Croatia
                Izložba / Exhibition / Ausstellung / Mostra                                    Dijano Pavlinović                                 Kunstgemälde  /   Art paintings                            Copyright  Dijano Pavlinović, Podgora                                                        1/  “Kamen i cvit” Biokovo nacionalni  park prirode,  fotog. ..... Info: 1-16
“ Sunce “ 2008
“ Biokovo” 2008
“ Zraćko” Biokovo 2008
“ Biokovo” 2008
“ Biokovo” 2008
“ Biokovo” 2008
“ Tupko” Biokovo 2008
“ Biokovo” 2008
“Galebova krila” Podgora 2007
“Cvit” Podgora -
“ Sv.Jure Biokovo 1762m.” 2008
“ Biokovo” 2008
“ Biokovo” 2008
(4)
(2)
(3)
(5)
(7)
(8)
(9)
(10)
(6)
(11)
(12)
2/   Umjetničke slike, pejzaži ulje slike na platnu  .....Info: 17 - 64                                                                                                                                                       e-mail:  adriaapartmani@gmail.com ,  dijano.pavlinovic1@st.htnet.hr                  
...................................................................................................................    2 / .....................................................................................................
(1)
(13) (14)
(16)
                 -- Dijano Pavlinović Podgoranin, Copyright
                                                        umjetničke slike, pejzaži ulje slike na platnu... Info: 17- 64   ,,  
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(34)
(36)
(38)
(39)
(22)
(32)
(35)
 Dijano Pavlinović , Marka Marulića 23, 21327 Podgora, Hrvatska  Tel.Fax.: 00385 /21 625 079 e-mail:  dijano.pavlinovic1@st.htnet.hr ,   adriaapartmani@gmail.com
70x50
60x50
70x90
80x60
70x50
60x50
”Otok” 70 x 60
60x50
70x60
70x50
70x60
 70x50
50x50
50x40
60x50
50x40
70x50
70x60
60x50
60x50
40x50
60x50
60x50
70x50 “Suncan dan”
Dijano Pavlinović 
Podgora
                                               Copyright  Dijano Pavlinović Podgoranin
(30)
(37)
Dijano Pavlinović
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
 60x50
70x50
80x60
40x30
60x50
80x60
“Proplanak”
“Cesmine”
“Tramuntana”
“More”
“Zima”
“Potok ”
“Zima”
“Klis”
“Hladno jutro”
“Podgora”
“Stine”
“Dalmatinac”
Kotisna”
“Obala”
“Jugo”
“More”
“Tisina“
“Rskrsce”    
“Bura”
“Slyt”
“Podgora“
“Obala”
“November”
“Dalmacija”
“Sika”
“U planini”
Kamen i cvit - Biokovo
Vuki” NLO -  Biokovo
“Makar”  80x60
“Dalmacija” 70x50
(48)
(47)
(40)
(drvo r. g... - 1 )
(drvo r. g.. - 2 )
(drvo r. g. - 3 )
Villa Adria apartmani House and Apartments in Podgora, Category 3 * / 4 *
Podgora
Welcome to Croatia
Villa Adria apartmani Ap. 4 +1 pers. Ap. 2 +1 pers. Ap. 2 +2 pers. Ap. 2 +2 pers. Haus 2 +2 per. Kontakt Dijano.P.
23
(15)
“Proljetni dan”
80 x 60
“Podgora“ 80x 60
“Suvi potok” 70 x 60
(49)
“Decembar” 60 x 50
(50)
(51)
(53)
“Bura“  50 x 40
(52)
(33)
“Stara cesta“ 80 x 60
“Kasno ljeto” 60 x50
(54)
(55)
“Dalmacija 2”    80 x60
(56)
(31)
“Seoski put”
80 x 60
“Val”  70 x 50
(59)
(57)
“Cetina”
60 x 50
(58)
Podgora     ...D.P.
Podgora  .. ....D.P.
Podgora     ...D.P.
Podgora     ...D.P.
Podgora
Marinovići
“Ožujak” 70 x 50 
“Ravni Kotari”   70 x 50
“Ljeto u Dalmaciji “ 90 x 60
(60)
(61)
(62)
Copyright  Dijano Pavlinović Podgoranin
 Dijano Pavlinović , Marka Marulića 23, 21327 Podgora, Hrvatska (Cro.) Tel.Fax.: 00385 /21 625 079 e-mail:  dijano.pavlinovic1@st.htnet.hr ,   adriaapartmani@gmail.com
“Dalmacija” 70 x 50
(63)
“Crvena obala” 70 x 50
(64)
“Podgora” 
Biokovo
-- Kunstgemälde, Landschaften Ölgemälde auf Leinwand.              -- Art paintings, landscapes oil painting on canvas
P O D G O R A
D.P.
Dijano.P.